"כשהנשמה מאירה - גם שמים עוטי ערפל מפיקים אור נעים"

בית הרב קוק


עזור להציל את אבן הפינה של הציונות הדתית

מעמדו של בית הרב קוק זצ"ל נתון בסכנה. ערש בנינה של הציונות הדתית ואבן הפינה של ישיבת מרכז הרב ושלוחותיה, מאוים על ידי חישובי רווח נדל"ן למיניהם. עזרו לנו להציל את בית הרב ולהשיב את בית הרב ומקום יסוד ישיבת מרכז הרב אל יעודו המקורי, לימוד התורה והפצתה בנועם ובאהבה בכלל ישראל.

קבוצת תלמידי חכמים מישיבת מרכז הרב לומדת כל ערב בבית המדרש הישן של בית הרב ומאירה את אור התורה במרכז העיר ירושלים. מידי ערב באים ממרחק אברכים לעסוק בתורה במקום הקדוש ומשיבים את רוח החיים הגדולה שהפיח הרב זצ"ל. בכוונתם לפעול לקירוב לבבות על ידי לימוד חברותא עם אוכלוסיה מקומית ושיעורי יום ששי.

אני פונה אליכם לסייע למשמרים את אחיזתנו בבית הרב קוק זצ"ל.

יבורכו התורמים לחידוש לימוד התורה בבית הרב קוק ולשמירתו בידי תלמידי כולל בית הרב ההולכים לאורו -
הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב


Beit Harav Kook


תרומות בשקלים (לפקודת ישיבת מרכז הרב) פטור לפי סעיף46
בנק המזרחי (20), סניף מרכז עסקים ירושלים (403), חשבון 113612
על שם: אגודת הישיבה המרכזית
מס' עמותה: 58-006-234-7
מספר זהב: IL92 0204 0300 0000 0113 612
או לשלוח לכתובת:
POB 5010
Jerusalem 91050 Israel (לציין על הצ'ק עבור בית הרב)

הרב קוק זצ"ל
Harav kook